Ganpati Mandir

|| અથ શ્રી અધ્યારૂજી મહારાજ રચિત કીર્તન ||

|| અથ શ્રી ગરૂવા ગણપતિનો રાસ ||

ગરૂવા ગણપતિ દેવ મહોદર | વિધ્ન નિવારણ સ્વામી સહોદર ||

ચરણે પ્રણામ કરે સો | હરી હરી  ||૧||

વીણા પુસ્તક કર આરોપે | હંસ ચઢી કવિને કર નિરોપે ||

લોપે જડમતિ કંદો | હરી હરી ||૨||

સરસ્વતી દેવી ચરણે શિર નામી | જેહ પ્રસાદ કવિતગુણ પામી ||

સ્વામી ગાઈસું ગુણ ગોવિંદો | હરી હરી  ||૩||

જેણે સચરાચર જીવ નિપાયા | જલ થલ મહિઅલ ભુવન સમાયા ||

લાયો મોહ જુવાલો | હરી હરી ||૪||

પંડ રહો જે જીવ નિહાલો | ઉવટ જાતો તેહને વાલો ||

ટાલે સેવું સંસારો || હરી હરી ||૫||

ક્ષણુ બહુ બ્રહ્માંડ ઘડે ને વિનાશે | આપ વિભુ તે ત્રિભુવન વાસે ||

હાસે કરે વિનોદો || હરી હરી ||૬||

કનલ છે પણ જીવ ન ચાહે | કર્મ તણે મદે તે ન આરાહે ||

બાહે અંતસ કાલો || હરી હરી ||૭||

અભગતા જનપે કર્મ કરાવે | કર્મ ભોગવવા દેહ ધરાવે ||

સેવક કર્મ કસાનો ? || હરી હરી ||૮||

રોમ રોમ બહુ બ્રહ્માંડ સમાયા | બ્રહ્માદિક સનકાદિક ધાએ ||

પાર ન પામે તે હો || હરી હરી  ||૯||

તે સ્વામી પિંડ બ્રહ્માંડ સમાણો | ઋષિ સુર દાનવ નર ન કલાણો ||

જાણે આપે આપો || હરી હરી ||૧૦||

હરી સેવે સુખ નિશ્ચલ જાણો | વણસતું એહ કસું મન આણો ||

આલે અમૃત મા ઢોલો || હરી હરી ||૧૧||

ઇન્દ્રી ગમતું ચંત નિવારો | હદે વચન કર્મ વિષ્ણુ વિચારો ||

પાર હોય ભવ જાલો || હરી હરી ||૧૨||

મચ્છ રૂપે શંખાસુર માર્યો | સઘપણે ભવસાગર તાર્યો ||

વારૂં ભુવન અધર્મો | હરી હરી ||૧૩||

કૂર્મ રૂપે મંદરગિરિ સાહૂ | પસરૂ સુર દાનવ અવગાહૂ ||

ગાહ્યું ક્ષીર સમુદ્રો || હરી હરી ||૧૪||

પ્રલય સમય જલ ભૂમિ અવગાહી | આદ વરાહ દાઢાગ્રે સાહી ||

ચાહી ભુવન વિનાશો || હરી હરી ||૧૫||

હિરણ્યકશિપુ ત્રહૂ ભુવનવિદિતો | જેણે સમર્યા ગણ સુરપતિ જીત્યો ||

વિત્યો તે મુનિ શાપો || હરી હરી ||૧૬||

પુત્ર હેત મનોરથ સારો | નરસિંહ રૂપે નહોર વિડારો ||

માર્યો દાનવ રાયો || હરી હરી ||૧૭||

ઇન્દ્ર કાજ બલ જાગ વિનાસું | વામન બલિ પાતાલ નિવાસું ||

વાસો નિરભે લોકો || હરી હરી ||૧૮||

પરશુરામે ક્ષત્રિપત મોડ્યો | લૃષિવરનો અપરાધ વછોડ્યો ||

જાડ્યો વાડવ લોકો || હરી હરી ||૧૯||

રધુનૃપકુલ અવતાર જ લીધો | સુરપતિ મન મનોરથ સીધો ||

કીધો દેવ પસાવો || હરી હરી ||૨૦||

દશરથ પરમાનંદ વિચારે | અપુત્રીયું દુઃખ શોક નિવારે ||

ચાર તેહને કુલ દીપો || હરી હરી ||૨૧||

જેહ નામે શ્રુતિપાઠ નિરોપે | સ્મરણ માત્ર અઘનાશન ટોલે ||

બોલે વેદ પુરાણો || હરી હરી ||૨૨||

રામચન્દ્ર તહાં દિન દિન વાઘે | હેલા દેવ કારજ સર્વ સાધે  ||

આરાધે નિજ ધર્મો || હરી હરી ||૨૩||

લીલા મુનિવર જાગ નિહાલો | દાનવ તણો હરીએ ઉપદ્રવ ટાલો ||

વાલો અહલ્યા દેહો || હરી હરી ||૨૪||

લીલા ત્રિપુરધનુષ જેણે ભાગ્યું | ઘોષ ત્રિભુવન કંપવા લાગ્યું ||

ભાગ્યું હેલા વિનોદો || હરી હરી ||૨૫||

ત્રિભુવન ઓચ્છવ હોય નિરંતર | સીતાવર અતિ ત્રિભુવન સુંદર ||

સુર નર મન આનંદો || હરી હરી ||૨૬||

ચાર સહોદર પરણી ચાલ્યા | પરશુરામ હઈડે અતિ સાલ્યા ||

હાલ્યા પર્વત શૈલો || હરી હરી ||૨૭||

પરશુરામે પરમેશ્વર જાણ્યા | ધનુષ્ય ચઢાવી નિશ્ચય આણ્યા ||

જાણ્યા એ સુરસારો || હરી હરી ||૨૮||

લીલા દેવ અયોધ્યા આવ્યા | વર સુંદર મોતીડે વધાવ્યા ||

ભાવ્યા જમ શશીરૂપો ||  હરી હરી ||૨૯||

જનેતા વચન નૃપ બાંધ્યો દેખી | અયોધ્યા તણું રાજ ઉવેખી ||

વેષ લિયો વનવાસો || હરી હરી ||૩૦||

લક્ષ્મણ સીતા સહિત સનાતન | ચાલ્યા પ્રભુ ચિત્રકૂટ ગિરિ વન ||

જનક ગયા સુરલોકો || હરી હરી ||૩૧||

માતૃ વંશથી ભરત અણાવ્યા | પટા અભિષેક તેહને સંભાવ્યા ||

આવ્યા જહાં શ્રીરામો || હરી હરી ||૩૨||

કૃપા કરી પ્રભુ નગર પધારો || સ્વામીજી તાતનું રાજ સિધારો ||

ભરત વિનય પર બોલે || હરી હરી ||૩૩||

રામચંદ્રે શિખામણ આપી | ભરત પાદુકા આસન થાપી ||

આપી અભુક્ત કામો || હરી હરી ||૩૪||

ચિત્રકૂટથી ચાલ્યા સ્વામી | લીલાપતિ દક્ષિણદેશ પામી ||

પામી બહુ લૃષિમાનો || હરી હરી ||૩૫||

શાસન દીધું કુંભજમુન | રામચંદ્ર ગયા પંચવટી વન ||

મન આનંદ ઘરે જો || હરી હરી ||૩૬||

કામાકુલી નિશાચરી આવી | શૂર્પણખા લક્ષ્મણે સંભાવી ||

શ્રવણ નાસિકા છેધાં || હરી હરી ||૩૭||

ચૌદ સહસ રાક્ષસ રણ સોધી | લંકાપૂરી તેણે દુઃખે વિરોધી ||

કીધી કૃત્ય મારીચે || હરી હરી ||૩૮||

વાનરપતિની કંધા કાપી | તેણે ઠામ સુકંઘર થાપી ||

આપી અવિચલ રાજો || હરી હરી ||૩૯||

માલ્યવાન ગિરિ ભરત સુકંધર | લંકાપુરી દહી આવ્યો કપિવાનર ||

વાનરસેન મલે જો || હરી હરી ||૪૦||

રામચંદ્રદલ પહોતા સાગર | બાંધ્યો સેતુ તહાં નલવાનર ||

પાર ગયા ક્ષણ માંહે || હરી હરી ||૪૧||

રજ્નીચર પડયો સમરાંગણ | પરિવારાસું હણિયો રાવણ ||

બાણ દશે સિર છેદે || હરી હરી ||૪૨||

સકલ ભુવન આનંદ ન માય | રામચંદ્ર સીતા લેઈ જાય ||

નગર અયોધ્યા માંહે || હરી હરી ||૪૩||

કૃષ્ણરૂપે ગોકુલ અવતરિયા | ગોવરધન પર્વત કર ધરિયા ||

વરિયા ગોપી ગોવિંદો || હરી હરી ||૪૪||

મોરપીંછ મુગટ શિર સોહે | નિજ માયા દેવ ત્રિભુવન સોહે ||

સોહે ગુંજાફલ હારો || હરી હરી ||૪૫||

હાથ વાંસળી શિંગુ વાયે | ગોવાલે પરવરિયા જાયે ||

લાહે પરબ્રહ્મ વેદો || હરી હરી ||૪૬||

સર્વ રૂપે હરી રંગે રાચે | વૃંદાવન ગોપી વચ્ચે નાચે ||

સાચો સો એ બ્રહ્મચારી || હરી હરી ||૪૭||

અકલ અસંભવ એસો દીઠો | બાલકેલિ ગોકુલમાં પેઠો ||

બેઠો ધ્રુવ શુક ચંતો || હરી હરી ||૪૮||

અનંત ચાલો અગીઆર વરીસો | તેણે તેડે અક્રૂર સરીસો ||

છવીસમો ગોવિંદો || હરી હરી ||૪૯||

શ્યામલ પરબ્રહ્મ દેહ વહોણો | મહીકારણ રઢ માંડે સલૂણો ||

ઊણો નહિ કદાપો || હરી હરી ||૫૦||

બુદ્ધ રૂપે હરી ધ્યાન વિચારે | કલંકી રૂપે યવન સંઘારે ||

સાર કરે નિજ લોકો || હરી હરી ||૫૧||

શ્યામલવરણ હરી હ્યદિયા મેહેલો | ત્રિભુવનપતિ હરી નામે ખેલો ||

ઝીલો પરમાનદો || હરી હરી ||૫૨||

વિષ્ણુ ભક્તિ મુક્તિ ફલ કાજે | રાસ કર્યો પંડે ધનરાજે ||

કાજ કરો હરી નામે || હરી હરી ||૫૩||